O projektu

Grafický návrh a sazba plakátu na školení Integrace a práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami na pražských ZUŠ pro ZUŠ Stodůlky.