Kategorie
brožura
O projektu

Návrh brožury Integrace a práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami na pražských ZUŠ pro ZUŠ Stodůlky.